Marc's Place

AXXJN / AXJND - Innemen van een bevestiging
Aanroep
 
xcall axxjn (rrkkk, bevestiging)
xcall axjnd (rrkkk, bevestiging)

 
Common velden vóór aanroep
e$usr_ywrd
Bevat het woord Ja in de taal die hoort bij taalcode e$usr_lang.
e$usr_nwrd
Bevat het woord Nee in de taal die hoort bij taalcode e$usr_lang.
Parameters te vullen bij aanroep
rrkkk (d5)
Regel/kolomnummer waar de inname plaats moet vinden.
pos 1 - 2 = Beeldschermregelnummer
pos 3 - 5 = Beeldschermkolomnummer
Indien nul, dan vindt de inname plaats vanaf de huidige cursorpositie (rr kan nul zijn en/of kkk kan nul zijn).
bevestiging (a1)
In te nemen JN-veld. Kan gevuld zijn met een standaardwaarde bij axjnd.
Parameters gevuld bij terugkeer
bevestiging (a1)
De naar J of N geconverteerde bevestiging.
Bevestigende antwoorden zijn:
J -> Ja
O -> Oui
S -> Si
Y -> Yes
1 -> TRUE
Ontkennende antwoorden zijn:
N -> Nee, Nein, No, Non
0 -> FALSE
De ingave wordt voor het scherm geconverteerd naar e$usr_ywrd(1:1) of e$usr_nwrd(1:1) en voor het programma naar een J of een N.
Common velden gevuld bij terugkeer
mhlen
Bevat altijd 1.
Voorbeelden
 

xcall dxstr (03001, 'BTW berekenen (J/N) : ')
xcall axxjn (03023, klant.btw)

© 1997- Marc Vos (and others)   -   Privacy Statement   -    Contact Me