Marc's Place

E$XIB - Inhoudsopgave PX-routines
Subroutine
of Functie
Omschrijving
 
pxalm Formatteren van tekst via een masker
pxbgn Formatteren van een bankrekening- of gironummer
pxcon Aaneenrijgen van stukken tekst
pxdat Formatteren van een datum [JJ]JJMMDD
pxdec Formatteren van een geheel getal zonder interpunctie
pxdem Formatteren van een geheel getal via een masker
pxdfx Formatteren van een geheel getal met interpunctie
pxout Afdrukken van een tekstregel (uitgebreid)
pxpcd Formatteren van een postcode
pxrgl Afdrukken van een tekstregel
pxtrm Ophalen van de laatste non-blank positie in een veld
pxtyd Formatteren van een tijd
pxxjn Formatteren van een bevestiging

© 1997- Marc Vos (and others)   -   Privacy Statement   -    Contact Me