Marc's Place

PXPCD - Formatteren van een postcode
Aanroep
 
xcall pxpcd (postcode, tekst)
 
Common velden vóór aanroep
*N/A
Parameters te vullen bij aanroep
postcode (a*)
Te formatteren postcode.
Indien de lengte van de inhoud van het veld 6 tekens is, wordt aangenomen dat het om een nederlandse postcode gaat en wordt deze ook zo geformatteerd. Anders wordt er gewoon postcode weer teruggegeven in veld.
Parameters gevuld bij terugkeer
tekst (a*)
De geformatteerde postcode.
Common velden gevuld bij terugkeer
*N/A
Voorbeelden
 

pqreg = 'Postcode :'
xcall pxpcd (klant.postcode, pqreg(12:7))

© 1997- Marc Vos (and others)   -   Privacy Statement   -    Contact Me