Marc's Place

PXXJN - Formatteren van een bevestiging
Aanroep
 
xcall pxxjn (bevestiging, vlag, tekst)
 
Common velden vóór aanroep
e$usr_ywrd
Bevat het woord Ja in de taal die hoort bij taalcode e$usr_lang.
e$usr_nwrd
Bevat het woord Nee in de taal die hoort bij taalcode e$usr_lang.
Parameters te vullen bij aanroep
bevestiging (a1)
Te converteren waarde:
  • J, O, S, Y, 1
    Wordt e$usr_ywrd(1:1)
  • N, 0
    Wordt e$usr_nwrd(1:1)
vlag (d1)
Bepaalt wat er wordt teruggegeven in tekst:
0 = Alleen de eerste letter.
1 = Het hele woord. Het is altijd het woord in ae$usr_ywrd(1:1) of e$usr_nwrd(1:1).
Parameters gevuld bij terugkeer
tekst (a*)
De geformatteerde bevestiging.
Common velden gevuld bij terugkeer
*N/A
Voorbeelden
 

pqreg = 'Orderbevestiging :'
xcall pxxjn ('1', 1, pqreg(20:5))


pqreg bevat dan bijvoorbeeld, vanaf de 1e positie:


Orderbevestiging : Ja

© 1997- Marc Vos (and others)   -   Privacy Statement   -    Contact Me