Marc's Place

PXDEM - Formatteren van een geheel getal


Via een masker
Aanroep
 
xcall pxdem (nummer, masker[, maskerlengte], tekst)
 
Common velden vóór aanroep
*N/A
Parameters te vullen bij aanroep
nummer (d18)
Te formatteren waarde.
Alleen positieve waarden kunnen worden geformatteerd.
masker (a80)
Een masker volgens welk de formattering plaatsvindt. Van rechts naar links.
De tekens voor het masker die een te formatteren positie aanduiden, zijn:
Z = Numerieke waarde. Nul wordt een spatie als het een voorloopnul is.
X = Numerieke waarde.
maskerlengte (d3)
De lengte van het masker. Indien deze niet wordt meegegeven wordt de lengte van masker gebruikt.
Parameters gevuld bij terugkeer
tekst (a*)
De geformatteerde waarde.
Common velden gevuld bij terugkeer
*N/A
Voorbeelden
 

artikel.serienummer = 12340005
pqreg = 'Serienummer : '

xcall pxdem (artikel.serienummer, '-ZZ/ZZ-XXXX', , pqreg(15,132))


PQREG bevat dan vanaf positie 1 bijvoorbeeld:


Serienummer : -12/34-0005

© 1997- Marc Vos (and others)   -   Privacy Statement   -    Contact Me