Marc's Place

PXALM - Formatteren van tekst via een masker
Aanroep
 
xcall pxalm (tekst1, masker, [maskerlengte], tekst2)
 
Common velden vóór aanroep
*N/A
Parameters te vullen bij aanroep
tekst1 (a132)
Te formatteren tekst.
masker (a80)
Een masker volgens welk de formattering plaatsvindt, van links naar rechts.
De maskertekens die een plek aanduiden waar een karakter weergegeven moet worden, zijn:
@ = Alfanumeriek teken
# = Numeriek teken, nul wordt een spatie op het scherm.
~ = Zelfde als #.
^ = Numeriek teken.
maskerlengte (d3)
Lengte van het masker. Deze parameter is er alleen vanwege compatibiliteit met de Multhouse XIBOL's.
Parameters gevuld bij terugkeer
tekst2 (a*)
De geformatteerde tekst.
Common velden gevuld bij terugkeer
*N/A
Voorbeelden
 

pqreg(85,99) = "Serienummer :"
xcall pxalm (artikel.serienummer, '-@@/~~-^^@@-',, pqreg(100:12))


Bij terugkeer bevat PQREG vanaf positie 85 bijvoorbeeld:


Serienummer : -AN/34-56ZJ-

© 1997- Marc Vos (and others)   -   Privacy Statement   -    Contact Me