Marc's Place

PXBGN - Formatteren van een bank- of girorekening
Aanroep
 
xcall pxbgn (nummer, tekst)
 
Common velden vóór aanroep
*N/A
Parameters te vullen bij aanroep
nummer (a*)
Te formatteren bankrekening- of gironummer.
Parameters gevuld bij terugkeer
tekst (a*)
Het geformatteerde bankrekening- of gironummer.
Common velden gevuld bij terugkeer
*N/A
Voorbeelden
 

rekening = 123456789
xcall pxbgn (rekening, pqreg(100:12))

pqreg(100:12) bevat bij terugkeer 12.34.56.789


Een postgironummer dient begonnen te worden met de letter P.


Een gemeentegironummer dient begonnen te worden met de letter G.


Een bankrekeningnummer begint niet met een letter en moet zonder punctuatie worden meegegeven. Dus 12.32.34.567 is niet goed, het moet 123234567 zijn.

© 1997- Marc Vos (and others)   -   Privacy Statement   -    Contact Me