Marc's Place

PXDAT - Formatteren van een datum [JJ]JJMMDD
Aanroep
 
xcall pxdat (datum1, [datum2][, vlag])
 
Common velden vóór aanroep
*N/A
Parameters te vullen bij aanroep
datum1 (d6 | d8)
Een geldige datum in de vorm JJMMDD of JJJJMMDD.
vlag (d1)
Besturing van PXDAT:
 • Niet meegegeven of NUL:
  Datum wordt DD-MM-[JJ]JJ en via parameter 2 teruggegeven.
 • 1:
  Datum wordt DDMM[JJ]JJ en via parameter 2 teruggegeven.
 • 2:
  Datum wordt DDMM[JJ]JJ en via parameter 1 teruggegeven.
 • 3:
  odat7 wordt aangeroepen.
Parameters gevuld bij terugkeer
datum1 (d6 | d8)
Een datum in de vorm DDMMJJ of DDMMJJJJ. Deze wordt alleen gevuld indien vlag = 2.
datum2 (a* | d*)
De geformatteerde datum.
De parameter kan van het type A zijn indien vlag niet is meegegeven, nul of 3 is. Een parameter van het type D kan alleen als vlag 1 is.
Common velden gevuld bij terugkeer
*N/A
Voorbeelden
 

order.ldatum = 19981009

xcall pxdat (order.ldatum, tekst)

tekst bevat na terugkeer de waarde: 09-10-1998


xcall pxdat (order.ldatum, tekst, 1)

tekst bevat na terugkeer de waarde: 09101998


xcall pxdat (order.ldatum, , 2)

order.ldatum bevat na terugkeer de waarde: 09101998


xcall pxdat (order.ldatum, tekst, 3)

tekst bevat na terugkeer de waarde: 09 OKT 1998

© 1997- Marc Vos (and others)   -   Privacy Statement   -    Contact Me