Marc's Place

ODAT7 - Datum naar alfanumerieke notatie
Aanroep
 
xcall odat7 (datum, tekst)
 
Common velden vóór aanroep
*N/A
Parameters te vullen bij aanroep
datum (d6 | d8)
Een geldige datum in de vorm JJMMDD of JJJJMMDD.
Parameters gevuld bij terugkeer
tekst (a*)
Als datum 6 lang is, geeft de routine een tekst zonder eeuw ervoor terug, dus DD MMM JJ. Indien datum met eeuw is, heeft ook de tekst een eeuw: DD MMM JJJJ.
Bij een ongeldige datum, bevat deze parameter de waarde NUL.
Common velden gevuld bij terugkeer
*N/A
Voorbeelden
 

order.ldatum = 19961007

xcall odat7 (order.ldatum, tekst)

tekst bevat na terugkeer de waarde: 07 OKT 1996

© 1997- Marc Vos (and others)   -   Privacy Statement   -    Contact Me