Marc's Place

IDAT2 / IDAT4 / IDDT2 - Datumingave [JJ]JJ-MM-DD
Aanroep
 
xcall idat2 (rrkkk, datum)
xcall iddt2 (rrkkk, datum)
Vervang IDAT4 door IDAT2.
 
Common velden vóór aanroep
*N/A
Parameters te vullen bij aanroep
rrkkk (d5)
Regel/kolomnummer waar de inname plaats moet vinden.
pos 1 - 2 = Beeldschermregelnummer
pos 3 - 5 = Beeldschermkolomnummer
Indien nul, dan vindt de inname plaats vanaf de huidige cursorpositie (rr kan nul zijn en/of kkk kan nul zijn).
datum (d6 | d8)
In te nemen datum. Kan gevuld zijn met een standaard waarde ([JJ]JJMMDD) bij iddt2.
De routines kunnen beide overweg met datums van 6 of 8 posities.
Parameters gevuld bij terugkeer
datum (d6 | d8)
De ingegeven datum.
De datum wordt niet omgedraaid en als [JJ]JJMMDD teruggegeven.
Common velden gevuld bij terugkeer
mhlen
Bevat NUL als er niets werd ingegeven, 6 of 8 als er wel wat werd ingegeven.
Voorbeelden
 

order.ldatum = 19981005

xcall dxstr (04001, 'Leverdatum : ')
xcall iddt2 (04014, order.ldatum)


Op het scherm, op regel 04, vanaf positie 1:


Leverdatum : 1998-10-05

© 1997- Marc Vos (and others)   -   Privacy Statement   -    Contact Me

On this website, Google Analytics is used to track visitor statistics. These are anonymised data about the number of visitors, which pages they visit on this site, from which regions they visit, which web browsers they use, etc.. You will also see non-personalised ads via Google AdSense. Cookies from Paddle or Paypal are placed when you click on a 'Buy now!' or 'Donate!' button, and possible cookies from Disqus when you use that system to comment on one or more blogposts.
Privacy Statement