Marc's Place

IDAT2 / IDAT4 / IDDT2 - Datumingave [JJ]JJ-MM-DD
Aanroep
 
xcall idat2 (rrkkk, datum)
xcall iddt2 (rrkkk, datum)
Vervang IDAT4 door IDAT2.
 
Common velden vóór aanroep
*N/A
Parameters te vullen bij aanroep
rrkkk (d5)
Regel/kolomnummer waar de inname plaats moet vinden.
pos 1 - 2 = Beeldschermregelnummer
pos 3 - 5 = Beeldschermkolomnummer
Indien nul, dan vindt de inname plaats vanaf de huidige cursorpositie (rr kan nul zijn en/of kkk kan nul zijn).
datum (d6 | d8)
In te nemen datum. Kan gevuld zijn met een standaard waarde ([JJ]JJMMDD) bij iddt2.
De routines kunnen beide overweg met datums van 6 of 8 posities.
Parameters gevuld bij terugkeer
datum (d6 | d8)
De ingegeven datum.
De datum wordt niet omgedraaid en als [JJ]JJMMDD teruggegeven.
Common velden gevuld bij terugkeer
mhlen
Bevat NUL als er niets werd ingegeven, 6 of 8 als er wel wat werd ingegeven.
Voorbeelden
 

order.ldatum = 19981005

xcall dxstr (04001, 'Leverdatum : ')
xcall iddt2 (04014, order.ldatum)


Op het scherm, op regel 04, vanaf positie 1:


Leverdatum : 1998-10-05

© 1997- Marc Vos (and others)   -   Privacy Statement   -    Contact Me