Marc's Place

ODAT8 - Bereken een dagnummer/-naam
Aanroep
 
xcall odat8 ([datum], dagnummer, dagnaam)
 
Common velden vóór aanroep
*N/A
Parameters te vullen bij aanroep
datum (d6 | d8)
Een geldige datum in de vorm JJMMDD of JJJJMMDD.
Voor een correcte berekening wordt bij een D6 datum intern de huidige eeuw toegevoegd: de eerste twee posities van e$_date. De parameters worden daardoor niet beïnvloed.
dagnummer (d1)
Het dagnummer in de week waarvan je de naam wilt hebben. Datum moet dan NUL zijn of niet worden meegegeven.
Dagnummers zijn 1 t/m 7, waarbij 1 de MAANDAG is.
Parameters gevuld bij terugkeer
dagnummer (d1)
Het berekende dagnummer in de week.
Dagnummers zijn 1 t/m 7, waarbij 1 de MAANDAG is.
dagnaam (a*)
De berekende dagnaam behorende bij dagnummer.
Dagnamen zijn in kleine letters, beginnend met een hoofdletter.
Common velden gevuld bij terugkeer
*N/A
Voorbeelden
 

order.ldatum = 19981007

dagnaam = 'x - '
xcall odat8 (order.ldatum, dagnaam(1:1), dagnaam(5:9))

dagnaam bevat na terugkeer de waarde: 3 - Woensdag


of


dagnaam = '3 - '
xcall odat8 (, 3, dagnaam(5:9))

dagnaam bevat na terugkeer de waarde: 3 - Woensdag

© 1997- Marc Vos (and others)   -   Privacy Statement   -    Contact Me