Marc's Place

ODAT6 - Bereken de datum uit een dagnummer
Aanroep
 
xcall odat6 (dagnummer, datum)
 
Common velden vóór aanroep
*N/A
Parameters te vullen bij aanroep
dagnummer (d5 | d7)
Een geldig dagnummer in de vorm JJDDD of JJJJDDD.
Voor een correcte berekening wordt bij een D5 dagnummer intern de huidige eeuw toegevoegd: de eerste twee posities van e$_date. De parameters worden daardoor niet beïnvloed.
Parameters gevuld bij terugkeer
datum (d6 | d8)
De berekende datum.
Bij een ongeldig dagnummer, bevat deze parameter de waarde NUL.
Common velden gevuld bij terugkeer
*N/A
Voorbeelden
 

order.dag = 1996048

xcall odat6 (order.dag, datum)

datum bevat na terugkeer de waarde 19960217.

© 1997- Marc Vos (and others)   -   Privacy Statement   -    Contact Me