Marc's Place

DDAT1 / DDAT4 - Datumweergave [JJ]JJ-MM-DD
Aanroep
 
xcall ddat1 (rrkkk, datum)
Vervang DDAT4 door DDAT1.
 
Common velden vóór aanroep
mhatr
Weergave attribuut (bold, underline, etc)
Parameters te vullen bij aanroep
rrkkk (d5)
Regel/kolomnummer waar de inname plaats moet vinden.
pos 1 - 2 = Beeldschermregelnummer
pos 3 - 5 = Beeldschermkolomnummer
Indien nul, dan vindt de inname plaats vanaf de huidige cursorpositie.
datum (d6 / d8)
Weer te geven datum in de vorm [JJ]JJMMDD.
Een veld van 6 posities of een veld van 8 posities met alleen de laatste 6 posities gevuld, wordt als JJ-MM-DD weergegeven.
Een veld van 8 posities dat volledig is gevuld wordt als JJJJ-MM-DD weergegeven.
Parameters gevuld bij terugkeer
*N/A
Common velden gevuld bij terugkeer
mhatr
Weer op NUL gezet.
Voorbeelden
 

xcall dxstr (03001, 'Ingangsdatum : ')
xcall ddat1 (03016, evenement.in_datum)

© 1997- Marc Vos (and others)   -   Privacy Statement   -    Contact Me