Marc's Place

ODAT2 - Bereken verschil van twee data
Aanroep
 
xcall odat2 (datum1, datum2, verschil)
 
Common velden vóór aanroep
*N/A
Parameters te vullen bij aanroep
datum1 (d6 | d8)
Een geldige datum in de vorm JJMMDD of JJJJMMDD.
Deze datum is bepalend voor het gebruik van de tweede parameter. Indien deze datum 6 lang is, zullen van de tweede parameter ook slechts de laatste 6 posities worden gebruikt.
Is deze datum echter 8 lang, dan worden voor de tweede parameter ook 8 posities aangenomen.
datum2 (d6 | d8)
Een geldige datum in de vorm JJMMDD of JJJJMMDD.
Parameters gevuld bij terugkeer
verschil (d*)
Het verschil, uitgedrukt in dagen.
Het verschil kan positief of negatief zijn, afhankelijk van de volgorde van de eerste twee parameters. De routine rekent van laag naar hoog, aannemende dat de laagste waarde zich in de eerste parameter bevindt. Het resultaat is dan positief. Draai je het om, dan wordt het resultaat negatief.
Bij ongeldige data, bevat deze parameter de waarde NUL.
Common velden gevuld bij terugkeer
*N/A
Voorbeelden
 

xcall odat2 (19960828, 19960227, verschil)

verschil bevat na terugkeer de waarde -183.

© 1997- Marc Vos (and others)   -   Privacy Statement   -    Contact Me