Marc's Place

ODAT5 - Bereken dagnummer van de maandag
Aanroep
 
xcall odat5 (weeknummer, dagnummer)
 
Common velden vóór aanroep
*N/A
Parameters te vullen bij aanroep
weeknummer (d4 | d6)
Een geldige week in de vorm JJWW of JJJJWW.
Voor een correcte berekening wordt bij een D4 weeknummer intern de huidige eeuw toegevoegd: de eerste twee posities van e$_date. De parameters worden daardoor niet beïnvloed.
Parameters gevuld bij terugkeer
dagnummer (d5 | d7)
Het berekende dagnummer in het jaar van de MAANDAG in weeknummer.
Het dagnummer wordt als [JJ]JJDDD teruggegeven. Bij een ongeldig weeknummer, bevat deze parameter de waarde NUL.
Common velden gevuld bij terugkeer
*N/A
Voorbeelden
 

order.lweek = 199608

xcall odat5 (order.lweek, welkedag)

welkedag bevat na terugkeer de waarde 1996050.

© 1997- Marc Vos (and others)   -   Privacy Statement   -    Contact Me

On this website, Google Analytics is used to track visitor statistics. These are anonymised data about the number of visitors, which pages they visit on this site, from which regions they visit, which web browsers they use, etc.. You will also see non-personalised ads via Google AdSense. Cookies from Paddle or Paypal are placed when you click on a 'Buy now!' or 'Donate!' button, and possible cookies from Disqus when you use that system to comment on one or more blogposts.
Privacy Statement