Marc's Place

IDAT1 / IDDT1 - Datumingave DD-MM-JJ
Aanroep
 
xcall idat1 (rrkkk, datum)
xcall iddt1 (rrkkk, datum)

 
Common velden vóór aanroep
*N/A
Parameters te vullen bij aanroep
rrkkk (d5)
Regel/kolomnummer waar de inname plaats moet vinden.
pos 1 - 2 = Beeldschermregelnummer
pos 3 - 5 = Beeldschermkolomnummer
Indien nul, dan vindt de inname plaats vanaf de huidige cursorpositie (rr kan nul zijn en/of kkk kan nul zijn).
datum (d6)
In te nemen datum. Kan gevuld zijn met een standaard waarde (JJMMDD) bij iddt1.
Parameters gevuld bij terugkeer
datum (d6)
De ingegeven datum.
De datum wordt intern omgedraaid en als JJMMDD teruggegeven.
Common velden gevuld bij terugkeer
mhlen
Bevat NUL als er niets werd ingegeven, 6 als er wel wat werd ingegeven.
Voorbeelden
 

order.ldatum = 19981005

xcall dxstr (04001, 'Leverdatum : ')
xcall iddt1 (04014, order.ldatum)


Op het scherm, op regel 04, vanaf positie 1:


Leverdatum : 05-10-98

© 1997- Marc Vos (and others)   -   Privacy Statement   -    Contact Me