Marc's Place

IDDT8 - Weeknummeringave WW-[JJ]JJ
Aanroep
 
xcall iddt8 (rrkkk, weeknummer)
 
Common velden vóór aanroep
*N/A
Parameters te vullen bij aanroep
rrkkk (d5)
Regel/kolomnummer waar de inname plaats moet vinden.
pos 1 - 2 = Beeldschermregelnummer
pos 3 - 5 = Beeldschermkolomnummer
Indien nul, dan vindt de inname plaats vanaf de huidige cursorpositie (rr kan nul zijn en/of kkk kan nul zijn).
weeknummer (d4 | d6)
In te nemen weeknummer. Kan gevuld zijn met een standaard waarde ([JJ]JJWW).
Parameters gevuld bij terugkeer
weeknummer (d4 | d6)
Het ingegeven weeknummer.
Deze routines kunnen met 4 lange en 6 lange weeknummers omgaan.
Het weeknummer wordt intern omgedraaid en als [JJ]JJWW teruggegeven.
Common velden gevuld bij terugkeer
mhlen
Bevat NUL als er niets werd ingegeven, 4 of 6 als er wel wat werd ingegeven.
Voorbeelden
 

order.oweek = 199803

xcall dxstr (04001, 'Week van oplevering : ')
xcall iddt8 (04023, order.oweek)


Op het scherm, op regel 04, vanaf positie 1:


Week van oplevering : 03-1998

© 1997- Marc Vos (and others)   -   Privacy Statement   -    Contact Me