Marc's Place

SDAT1 - Ophalen van de systeemdatum
Aanroep
 
xcall sdat1 (datuma, datumn)
 
Common velden vóór aanroep
*N/A
Parameters te vullen bij aanroep
datumn (d6 | d8)
Een optionele waarde van 3 t/m 9 waarmee je van te voren de lengte van de maandnaam aan kan geven die in datuma wordt geretourneerd. Indien nul, dan wordt standaard een lengte van 3 aangehouden.
Parameters gevuld bij terugkeer
datuma (a*)
De alfanumerieke systeemdatum DD MMM[...] [JJ]JJ
datumn (d6 | d8)
De numerieke systeemdatum als [JJ]JJMMDD.
Tevens bepaalt de grootte van deze parameter of er in beide parameters een eeuw teruggegeven moet worden. Indien deze parameter een D6 is, wordt er in beide parameters géén eeuw teruggegeven. Bij een D8, of groter, wel.
Common velden gevuld bij terugkeer
*N/A
Voorbeelden
 

sysdat_num = 5
xcall sdat1 (sysdat_txt, sysdat_num)


sysdat_txt bevat na terugkeer bijvoorbeeld "15 OKTOB 1998".

sysdat_num bevat dan 19981015.

© 1997- Marc Vos (and others)   -   Privacy Statement   -    Contact Me