Marc's Place

DDAT5 / DDAT6 - Toon periode DD-MM / MM-[JJ]JJ
Aanroep
 
xcall ddat5 (rrkkk, periode4)
xcall ddat6 (rrkkk, {periode4 | periode6})
 
Common velden vóór aanroep
mhatr
Weergave attribuut (bold, underline, etc)
Parameters te vullen bij aanroep
rrkkk (d5)
Regel/kolomnummer waar de inname plaats moet vinden.
pos 1 - 2 = Beeldschermregelnummer
pos 3 - 5 = Beeldschermkolomnummer
Indien nul, dan vindt de inname plaats vanaf de huidige cursorpositie.
periode4 (d4), periode6 (d6)
Weer te geven periode in de vorm MMDD of [JJ]JJMM.
De routine DDAT5 geeft een periode als DD-MM of MM-JJ weer, ongeacht de lengte van het veld.
De routine DDAT6 kan beide aan:
Een veld van 4 posities of een veld van 6 posities met alleen de laatste 4 posities gevuld, wordt als DD-MM of MM-JJ weergegeven.
Een veld van 6 posities dat volledig is gevuld wordt als MM-JJJJ weergegeven.
Parameters gevuld bij terugkeer
*N/A
Common velden gevuld bij terugkeer
mhatr
Weer op NUL gezet.
Voorbeelden
common evenement
boekingsperiode, d6

...
...

boekingsperiode = 199810 ; oktober 1998

xcall dxstr (03001, 'Boekingsperiode : ')
xcall ddat5 (03019, evenement.boekingsperiode)
xcall dxstr (0, ' / ')
xcall ddat6 (0, evenement.boekingsperiode)


Resultaat op het scherm:


Boekingsperiode : 10-98 / 10-1998

© 1997- Marc Vos (and others)   -   Privacy Statement   -    Contact Me