Marc's Place

OTYD1 - Dagen, uren, minuten bij tijdstip tellen
Aanroep
 
xcall otyd1 (datum1, tijd1, duur, datum2, tijd2)
 
Common velden vóór aanroep
*N/A
Parameters te vullen bij aanroep
datum1 (d6 | d8)
Een geldige datum in de vorm JJMMDD of JJJJMMDD.
Deze datum is bepalend voor het gebruik van de vierde parameter. Indien deze datum 6 lang is, is het resultaat ook een datum van 6 posities. Echter, voor een correcte berekening wordt bij een D6 datum intern de huidige eeuw toegevoegd: de eerste twee posities van e$_date. De parameters worden daardoor niet beïnvloed.
Is deze datum echter 8 lang, dan worden voor de tweede parameter ook 8 posities aangenomen.
Is de waarde van de parameter NUL, dan wordt intern de systeemdatum genomen.
tijd1 (d4)
Een geldige tijd.
Een tijd ligt tussen 00:00 uur en 23:59. 24:00 is géén geldige tijd.
duur (d*)
Een aantal dagen, uren en/of minuten.
Dit aantal kan positief of negatief zijn. Positieve getallen worden bij datum/tijd geteld, negatieve worden van datum/tijd afgetrokken om tot een nieuwe datum te komen.
Het veld moet als volgt worden gevuld: DDDDDDDDUUMM
    pos 01 - 08 = Aantal dagen.
    pos 09 - 10 = Aantal uren.
    pos 11 - 12 = Aantal minuten
Parameters gevuld bij terugkeer
datum2 (d6 | d8)
De nieuwe datum.
Bij een ongeldige datum1/tijd1, bevat deze parameter de waarde NUL.
tijd2 (d4)
De nieuwe tijd.
Bij een ongeldige datum1/tijd1, bevat deze parameter de waarde NUL.
Common velden gevuld bij terugkeer
*N/A
Voorbeelden
 

xcall otyd1 (19981226, 1230, 60210, nieuwedatum, nieuwetijd)


nieuwedatum bevat na terugkeer de waarde 19990101.
nieuwetijd bevat na terugkeer de waarde 1440.


In dit voorbeeld is er bij het tijdstip 26 DEC 1998, 12:30 6 dagen, 2 uur en 10 minuten opgeteld.

© 1997- Marc Vos (and others)   -   Privacy Statement   -    Contact Me

On this website, Google Analytics is used to track visitor statistics. These are anonymised data about the number of visitors, which pages they visit on this site, from which regions they visit, which web browsers they use, etc.. You will also see non-personalised ads via Google AdSense. Cookies from Paddle or Paypal are placed when you click on a 'Buy now!' or 'Donate!' button, and possible cookies from Disqus when you use that system to comment on one or more blogposts.
Privacy Statement