Marc's Place

ODAT4 - Bereken een weeknummer
Aanroep
 
xcall odat4 (datum, weeknummer)
 
Common velden vóór aanroep
*N/A
Parameters te vullen bij aanroep
datum (d6 | d8)
Een geldige datum in de vorm JJMMDD of JJJJMMDD.
Parameters gevuld bij terugkeer
weeknummer (d4 | d6)
Het berekende weeknummer.
Het weeknummer wordt als [JJ]JJWW teruggegeven.
Common velden gevuld bij terugkeer
*N/A
Voorbeelden
 

order.ldatum = 19960828

xcall odat4 (order.ldatum, welkeweek)

welkeweek bevat na terugkeer de waarde 199635.

© 1997- Marc Vos (and others)   -   Privacy Statement   -    Contact Me