Marc's Place

IDAT5 / IDDT5 - Periode-ingave DD-MM
Aanroep
 
xcall idat5 (rrkkk, periode)
xcall iddt5 (rrkkk, periode)

 
Common velden vóór aanroep
*N/A
Parameters te vullen bij aanroep
rrkkk (d5)
Regel/kolomnummer waar de inname plaats moet vinden.
pos 1 - 2 = Beeldschermregelnummer
pos 3 - 5 = Beeldschermkolomnummer
Indien nul, dan vindt de inname plaats vanaf de huidige cursorpositie (rr kan nul zijn en/of kkk kan nul zijn).
periode (d4)
In te nemen periode. Kan gevuld zijn met een standaard waarde (MMDD) bij iddt5.
Parameters gevuld bij terugkeer
periode (d4)
De ingegeven periode.
De periode wordt intern omgedraaid en als MMDD teruggegeven.
Common velden gevuld bij terugkeer
mhlen
Bevat NUL als er niets werd ingegeven, 4 als er wel wat werd ingegeven.
Voorbeelden
 

order.lperiode = 1005 ; maand oktober, dag 5

xcall dxstr (04001, 'Leverperiode : ')
xcall iddt5 (04014, order.lperiode)


Op het scherm, op regel 04, vanaf positie 1:


Leverperiode : 05-10

© 1997- Marc Vos (and others)   -   Privacy Statement   -    Contact Me