Marc's Place

ODAT3 - Dagen bij een datum optellen
Aanroep
 
xcall odat3 (datum1, dagen, datum2)
 
Common velden vóór aanroep
*N/A
Parameters te vullen bij aanroep
datum1 (d6 | d8)
Een geldige datum in de vorm JJMMDD of JJJJMMDD.
Deze datum is bepalend voor het gebruik van de tweede parameter. Indien deze datum 6 lang is, zullen van de tweede parameter ook slechts de laatste 6 posities worden gebruikt. Echter, voor een correcte berekening wordt bij een D6 datum intern de huidige eeuw toegevoegd: de eerste twee posities van e$_date. De parameters worden daardoor niet beïnvloed.
Is deze datum echter 8 lang, dan worden voor de tweede parameter ook 8 posities aangenomen.
dagen (d*)
Een aantal dagen.
Dit aantal kan positief of negatief zijn. Positieve getallen worden bij datum geteld, negatieve worden van datum afgetrokken om tot een nieuwe datum te komen.
Parameters gevuld bij terugkeer
datum2 (d6 | d8)
De nieuwe datum.
Bij een ongeldige datum1, bevat deze parameter de waarde NUL.
Common velden gevuld bij terugkeer
*N/A
Voorbeelden
 

xcall odat3 (19960828, 30, datum)

datum bevat na terugkeer de waarde 19960927.

© 1997- Marc Vos (and others)   -   Privacy Statement   -    Contact Me