Marc's Place

IDAT6 / IDAT7 / IDDT6 / IDDT7 - Periode-ingave MM-[JJ]JJ
Aanroep
 
xcall idat6 (rrkkk, periode)
Vervang IDAT7 door IDAT6.
xcall iddt6 (rrkkk, periode)
Vervang IDDT7 door IDDT6.
 
Common velden vóór aanroep
*N/A
Parameters te vullen bij aanroep
rrkkk (d5)
Regel/kolomnummer waar de inname plaats moet vinden.
pos 1 - 2 = Beeldschermregelnummer
pos 3 - 5 = Beeldschermkolomnummer
Indien nul, dan vindt de inname plaats vanaf de huidige cursorpositie (rr kan nul zijn en/of kkk kan nul zijn).
periode (d4 | d6)
In te nemen periode. Kan gevuld zijn met een standaard waarde ([JJ]JJMM) bij iddt6.
Parameters gevuld bij terugkeer
periode (d4 | d6)
De ingegeven periode.
Deze routines kunnen met 4 lange en 6 lange perioden omgaan.
De datum wordt intern omgedraaid en als [JJ]JJMM teruggegeven.
Common velden gevuld bij terugkeer
mhlen
Bevat NUL als er niets werd ingegeven, 4 of 6 als er wel wat werd ingegeven.
Voorbeelden
 

order.operiode = 199803

xcall dxstr (04001, 'Maand van oplevering : ')
xcall iddt6 (04024, order.operiode)


Op het scherm, op regel 04, vanaf positie 1:


Maand van oplevering : 03-1998

© 1997- Marc Vos (and others)   -   Privacy Statement   -    Contact Me