Marc's Place

PXDFX - Formatteren van een geheel getal


Met interpunctie
Aanroep
 
xcall pxdfx (getal, voor_komma, [na_komma], tekst)
 
Common velden vóór aanroep
*N/A
Parameters te vullen bij aanroep
getal (d18)
Te formatteren gehele getal.
Aan de rechterzijde van het getal wordt altijd 1 positie vrijgehouden voor het min-teken van een negatief getal. Bij een positief getal zal er een spatie staan.
voor_komma (d2)
Het aantal posities vóór de komma.
na_komma (d2)
Het aantal posities na de komma.
Indien niet meegegeven of nul, dan wordt NUL aangenomen en fungeert de routine als een pxdec met interpunctie.
Voorloopnullen kent deze routine niet.
Parameters gevuld bij terugkeer
tekst (a*)
Het geformatteerde getal.
Common velden gevuld bij terugkeer
*N/A
Voorbeelden
 

pqreg = 'Te facturenen : '
xcall pxdfx (klant.saldo, 7, 2, pqreg(17:13))


PQREG bevat vanaf positie 1 bijvoorbeeld:


Te facturenen : 1.034.601,35

© 1997- Marc Vos (and others)   -   Privacy Statement   -    Contact Me