Marc's Place

AXSTP - Innemen van 'STOP'/F3/F12
Aanroep
 
xcall axstp [(rrkkk)]
 
Common velden vóór aanroep
*N/A
Parameters te vullen bij aanroep
rrkkk (d5)
Regel/kolomnummer waar de inname plaats moet vinden.
pos 1 - 2 = Beeldschermregelnummer
pos 3 - 5 = Beeldschermkolomnummer
Indien nul of niet meegegeven, dan vindt de inname plaats vanaf de huidige cursorpositie (rr kan nul zijn en/of kkk kan nul zijn).
Parameters gevuld bij terugkeer
*N/A
Common velden gevuld bij terugkeer
mherc
Bevat 99 indien STOP en <RETURN> werd ingegeven.
In plaats van deze tekst, kan ook gebruik gemaakt worden van de functietoetsen F3 (context: einde) of F12 (context: annuleer). Het resultaat blijft gelijk.
Voorbeelden
 

xcall dxstr (03001, 'Toets STOP + <RET> in om te stoppen : ')

...
...

while .not.EOF begin

    xcall axstp
    if mherc.or.F03.or.F12 EXITLOOP

    ...
    ...

end


Deze routine dient binnen in een lus (while, do-until, repeat, etc.) aangeroepen te worden. Bij elke aanroep wordt namelijk de toetsenbord buffer getest op aanwezigheid van tekens. Zodra er toetsaanslagen in de buffer zitten, worden deze opgepikt.


De ingetoetste tekens kunnen S, T, O, P en de <RETURN>-toets zijn of F3 of F12. Andere tekens worden genegeerd. Er wordt in zo'n geval nog even gewacht of er een juist teken binnenkomt. Zo niet, dan wordt de routine verlaten en kan het aanroepende programma gewoon doorgaan.

© 1997- Marc Vos (and others)   -   Privacy Statement   -    Contact Me