Marc's Place

AXAKR / AXASR - Akkoordvraag


Met de tekst 'Akkoord' en <RET>-optie
Aanroep
 
xcall axakr (vlag, min, max, retval)
xcall axasr (vlag, min, max, retval)

 
(zie ook: axtkr)
 
Common velden vóór aanroep
*N/A
Parameters te vullen bij aanroep
vlag (d8)
Besturing van de routine:
1e pos = 1
2e pos = 1
3e pos = 1
4e pos = 1
5e pos = 1
6e pos = 1
7e pos = 1
8e pos = 1 / 0
J
JE
N / F12
NE / F03
JV / CDN
JT / CUP
RET
Ja
Ja & Einde
Nee
Nee & Einde
Ja & Volgende scherm
Ja & Vorige scherm (terug)
Ja
*N/A
min (d4)
Laagste rubrieknummer.
max (d4)
Hoogste rubrieknummer
Parameters gevuld bij terugkeer
retval (d*)
min t/m max of max + vlagpositie
Common velden gevuld bij terugkeer
*N/A
Voorbeelden
 

xcall axakr (11010011, 1, 10, accoord)


Op het scherm, in de laatste regel van het actieve venster:


Akkoord? : __ (J,JE,NE,<RET>, 1 t/m 10)


Bij 'J' krijgt accoord de waarde (max + vlagpositie), en dat is (10 + 1).

© 1997- Marc Vos (and others)   -   Privacy Statement   -    Contact Me