Marc's Place

XRECV - Ontvangen van een bericht
Aanroep
 
xcall xrecv (bericht, vlag)
 
Common velden vóór aanroep
*N/A
Parameters te vullen bij aanroep
*N/A
Parameters gevuld bij terugkeer
bericht (a*)
Het ontvangen bericht dat verstuurd is naar het programma door middel van de routine xsend.
vlad (d1)
Signaal dat aangeeft of er een bericht is ontvangen:
0 = Nee
1 = Ja, bericht ontvangen.
Common velden gevuld bij terugkeer
*N/A
Voorbeelden
 

xcall xrecv (bericht, ok)
if .not.ok call GeenBericht

© 1997- Marc Vos (and others)   -   Privacy Statement   -    Contact Me