Marc's Place

XCLSE - Sluiten van één of meerdere kanalen
Aanroep
 
xcall xclse (kanaal[, kanaal_tm])
 
Common velden vóór aanroep
*N/A
Parameters te vullen bij aanroep
kanaal (d*)
Het kanaalnummer dat gesloten moet worden.
Indien het kanaalnummer negatief wordt meegegeven, worden de kanalen 2 t/m kanaal (positief) gesloten.
kanaal_tm (d*)
Het kanaal nummer tot en met dat moet worden gesloten.
Deze parameter wordt niet gebruikt indien kanaal negatief wordt doorgegeven.
Parameters gevuld bij terugkeer
*N/A
Common velden gevuld bij terugkeer
*N/A
Voorbeelden
 

xcall xclse (-99)
xcall xclse (110, 149)


Bij het eerste statement worden de kanalen 2 t/m 99 gesloten. Bij het tweede statement worden de kanalen 110 t/m 149 gesloten.

© 1997- Marc Vos (and others)   -   Privacy Statement   -    Contact Me