Marc's Place

XTMSG - Plaatsen van een verwerkings-boodschap
Aanroep
 
xcall xtmsg (tekst[, vlag])
 
Common velden vóór aanroep
*N/A
Parameters te vullen bij aanroep
tekst (a*)
Een vaste code of een vrije tekst. De vaste teksten bestaan uit een 3-letterige code die aangeeft welke tekst getoond moet worden:
'SEL' "Op dit moment worden er gegevens geselecteerd"
'SOR' "Op dit moment worden er gegevens gesorteerd"
'PRI' "Op dit moment worden de gegevens afgedrukt"
'VRW' "Op dit moment worden de gegevens verwerkt"
De tekst wordt gecentreerd over twee regels en omkaderd op het scherm gezet. Tevens wordt rechts onderin het kader de tijd van plaatsen getoond. Voordat de boodschap wordt geplaatst, wordt eerst het scherm schoongemaakt, volgens vlag.
vlad (d1)
Besturing van het schonen van het beeldscherm. Indien niet meegegeven, wordt NUL als standaardwaarde genomen.
-2 Vrije tekst; beeldscherm wissen vanaf regel 3 (inclusief)
-1 Vaste tekst; beeldscherm wissen vanaf regel 3 (inclusief)
0, 1 Vaste tekst; beeldscherm wissen vanaf regel 5 (inclusief)
2 Vrije tekst; beeldscherm wissen vanaf regel 5 (inclusief)
Parameters gevuld bij terugkeer
*N/A
Common velden gevuld bij terugkeer
*N/A
Voorbeelden
 

xcall xtmsg ('pri', 0)


Dit voorbeeld maakt het beeldscherm schoon vanaf regel 5 (inclusief) en plaatst vervolgens een kader:


© 1997- Marc Vos (and others)   -   Privacy Statement   -    Contact Me