Marc's Place

XFNAM - Ophalen van een bestandspecificatie
Aanroep
 
xcall xfnam ([-]kanaal, bestandsnummer, specificatie)
 
Common velden vóór aanroep
mhadm
Administratierecord. Het E$LIB administratie record e$adm wordt in deze routine gevuld met dit record. Dat zorgt ervoor dat beide administratierecords gelijke informatie bevatten.
mhanr
Administratienummer.
mhbnm
Bestandsnaam van het bestandendefinitie-bestand.
mhtnr
Terminalnummer.
Negatief of positief maakt niets uit.
Parameters te vullen bij aanroep
kanaal (d*)
Kanaalnummer waarop het bestandendefinitie-bestand geopend mag worden.
Indien negatief gaat de routine er vanuit dat het bestandendefinitie-bestand al op dat kanaal is geopend.
bestandsnummer (d*)
Het recordnummer, dus bestandsnummer, in het bestandendefinitie-bestand van de bestandsdefinitie waarvan de naam moet worden geformatteerd.
Indien nummer <= NUL, dan wordt de te formatteren bestandsnaam in specificatie verwacht en volgens de bestandendefinitie-bestand conventies geformatteerd teruggegeven.
specificatie (a*)
De te formatteren naam.
Hier kan alleen gebruik van worden gemaakt indien bestandsnummer <= NUL is.
Parameters gevuld bij terugkeer
specificatie (a*)
De geformatteerde naam.
Common velden gevuld bij terugkeer
mherc
Foutcode van de eventueel opgetreden of gegenereerde fout:
00 = Alles is goed gegaan.
10 = Kanaal is NUL.
?? = Opgetreden DBL fout.
mhlin
Het regelnummer waar de DBL-fout optrad.
Voorbeelden
 

xcall xfnam (-2, 10, naam)


Stel de bestandsdefinitie voor bestand 10 is 'WRK:ART***###.SRT'. De teruggegeven naam wordt dan (administratienummer 002 en terminalnummer 012): 'WRK:ART002012.SRT'.


naam = 'WRK:ART***SRT.###'
xcall xfnam (-2, 0, naam)


Hier wordt bestandsnummer NUL meegegeven te teken dat naam een te formatteren naam bevat. De teruggegeven naam wordt dan (administratienummer 002 en terminalnummer 012): 'WRK:ART002SRT.012'.

© 1997- Marc Vos (and others)   -   Privacy Statement   -    Contact Me