Marc's Place

WXCRE - Creëren van een venster
Aanroep
 
xcall wxcre (venster, rrkkk, regels, kolommen, vlag[, titel])
 
Common velden vóór aanroep
*N/A
Parameters te vullen bij aanroep
rrkkk (d5)
Regel/kolomnummer van de linkerbovenhoek van het venster.
pos 1 - 2 = Beeldschermregelnummer
pos 3 - 5 = Beeldschermkolomnummer
Indien nul, dan blijft het venster onzichtbaar.
De hoek is de linkerbovenhoek van de binnenkant van het venster, ongeacht of er een kader omheen gaat of niet. Echter, indien omkaderd, moet rrkkk groter zijn dan 01001.
regels (d2)
Aantal regels hoog.
Het aantal regels betreft de binnenkant van het venster, ongeacht of er een kader omheen gaat of niet. Het aantal regels mag nooit groter zijn dan de laatste schermregel - 1. Dus bij een scherm van 24 regels nooit verder dan regel 23 gaan met een omkaderd venster. De actuele schermgrootte is op te halen door middel van xtsiz.
kolommen (d3)
Aantal kolommen breed.
Het aantal kolommen betreft de binnenkant van het venster, ongeacht of er een kader omheen gaat of niet. Het aantal kolommen nooit verder reiken zijn dan de laatste schermkolom - 1. Dus bij een scherm van 80 kolommen breed, nooit verder gaan dan kolom 79 met een omkaderd venster. De actuele schermgrootte is op te halen door middel van xtsiz.
vlag (d3)
Geeft aan of er een kader om het venster moet en of er een titel boven moet.
pos 1 = Gelijk tonen en activeren.
pos 2 = Met titel.
pos 3 = Met kader om venster.
titel (a*)
De venstertitel.
Parameters gevuld bij terugkeer
venster (a4)
De gegenereerde, voor het programma unieke, venster-identificatie. Het is een naar A4 geconverteerde I4 integer.
Common velden gevuld bij terugkeer
mhwin
De venster-identificatie van het actieve uitvoervenster.
Indien de eerste positie van vlag aangeeft dat het te maken venster gelijk geactiveerd moet worden, bevat mhwin na terugkeer venster.
Voorbeelden
 

xcall wxcre (win_id, 02002, 10, 30, 101)


Hier wordt een venster gecrëerd waarvan het kader op 01001 begint en de binnenkant van het venster op 02002. Het venster wordt geplaatst en gelijk geactiveerd (101). Het heeft geen titel (101), dus ook geen ruimte voor een titel. Het heeft wel een kader (101).

© 1997- Marc Vos (and others)   -   Privacy Statement   -    Contact Me

On this website, Google Analytics is used to track visitor statistics. These are anonymised data about the number of visitors, which pages they visit on this site, from which regions they visit, which web browsers they use, etc.. You will also see non-personalised ads via Google AdSense. Cookies from Paddle or Paypal are placed when you click on a 'Buy now!' or 'Donate!' button, and possible cookies from Disqus when you use that system to comment on one or more blogposts.
Privacy Statement