Marc's Place

WXREM - Verwijderen van een venster
Aanroep
 
xcall wxrem (venster)
 
Common velden vóór aanroep
*N/A
Parameters te vullen bij aanroep
venster (a4)
De, voor het programma unieke, venster-identificatie van het venster dat moet worden verwijderd. Het is een naar A4 geconverteerde I4 integer.
Het venster wordt geheel uit het geheugen gewist.
Parameters gevuld bij terugkeer
*N/A
Common velden gevuld bij terugkeer
*N/A
Voorbeelden
 

xcall wxcur (savwin)
xcall wxcre (win_id, 02002, 10, 30, 101)
xcall wxsel (win_id)

...
...

xcall wxrem (win_id)
xcall wxsel (savwin)


Hier wordt een venster gecrëerd waarvan het kader op 01001 begint en de binnenkant van het venster op 02002. Het venster wordt geplaatst en gelijk geactiveerd (101). Het heeft geen titel (101), dus ook geen ruimte voor een titel. Het heeft wel een kader (101). Vervolgens gaat het programma verder en wordt aan het eind het venster verwijderd en het vorige venster weer geactiveerd.

© 1997- Marc Vos (and others)   -   Privacy Statement   -    Contact Me

On this website, Google Analytics is used to track visitor statistics. These are anonymised data about the number of visitors, which pages they visit on this site, from which regions they visit, which web browsers they use, etc.. You will also see non-personalised ads via Google AdSense. Cookies from Paddle or Paypal are placed when you click on a 'Buy now!' or 'Donate!' button, and possible cookies from Disqus when you use that system to comment on one or more blogposts.
Privacy Statement