Marc's Place

PXDEM - Formatteren van een geheel getal


Via een masker
Aanroep
 
xcall pxdem (nummer, masker[, maskerlengte], tekst)
 
Common velden vóór aanroep
*N/A
Parameters te vullen bij aanroep
nummer (d18)
Te formatteren waarde.
Alleen positieve waarden kunnen worden geformatteerd.
masker (a80)
Een masker volgens welk de formattering plaatsvindt. Van rechts naar links.
De tekens voor het masker die een te formatteren positie aanduiden, zijn:
Z = Numerieke waarde. Nul wordt een spatie als het een voorloopnul is.
X = Numerieke waarde.
maskerlengte (d3)
De lengte van het masker. Indien deze niet wordt meegegeven wordt de lengte van masker gebruikt.
Parameters gevuld bij terugkeer
tekst (a*)
De geformatteerde waarde.
Common velden gevuld bij terugkeer
*N/A
Voorbeelden
 

artikel.serienummer = 12340005
pqreg = 'Serienummer : '

xcall pxdem (artikel.serienummer, '-ZZ/ZZ-XXXX', , pqreg(15,132))


PQREG bevat dan vanaf positie 1 bijvoorbeeld:


Serienummer : -12/34-0005

© 1997- Marc Vos (and others)   -   Privacy Statement   -    Contact Me

On this website, Google Analytics is used to track visitor statistics. These are anonymised data about the number of visitors, which pages they visit on this site, from which regions they visit, which web browsers they use, etc.. You will also see non-personalised ads via Google AdSense. Cookies from Paddle or Paypal are placed when you click on a 'Buy now!' or 'Donate!' button, and possible cookies from Disqus when you use that system to comment on one or more blogposts.
Privacy Statement