Marc's Place

PXDFX - Formatteren van een geheel getal


Met interpunctie
Aanroep
 
xcall pxdfx (getal, voor_komma, [na_komma], tekst)
 
Common velden vóór aanroep
*N/A
Parameters te vullen bij aanroep
getal (d18)
Te formatteren gehele getal.
Aan de rechterzijde van het getal wordt altijd 1 positie vrijgehouden voor het min-teken van een negatief getal. Bij een positief getal zal er een spatie staan.
voor_komma (d2)
Het aantal posities vóór de komma.
na_komma (d2)
Het aantal posities na de komma.
Indien niet meegegeven of nul, dan wordt NUL aangenomen en fungeert de routine als een pxdec met interpunctie.
Voorloopnullen kent deze routine niet.
Parameters gevuld bij terugkeer
tekst (a*)
Het geformatteerde getal.
Common velden gevuld bij terugkeer
*N/A
Voorbeelden
 

pqreg = 'Te facturenen : '
xcall pxdfx (klant.saldo, 7, 2, pqreg(17:13))


PQREG bevat vanaf positie 1 bijvoorbeeld:


Te facturenen : 1.034.601,35

© 1997- Marc Vos (and others)   -   Privacy Statement   -    Contact Me

On this website, Google Analytics is used to track visitor statistics. These are anonymised data about the number of visitors, which pages they visit on this site, from which regions they visit, which web browsers they use, etc.. You will also see non-personalised ads via Google AdSense. Cookies from Paddle or Paypal are placed when you click on a 'Buy now!' or 'Donate!' button, and possible cookies from Disqus when you use that system to comment on one or more blogposts.
Privacy Statement