Marc's Place

PXOUT - Afdrukken van een tekstregel
Aanroep
 
xcall pxout
 
Common velden vóór aanroep
 

Al de onderstaande COMMON velden bevinden zich in E$XIB:PXOUT.H of in de Multihouse-omgeving PRG:PROUT.INC of PRG:PXOUT.INC.

pqch
Kanaal waarop de spool-file of de printer geopend moet zijn.
pqmrg
Paginalengte in regels.
pqtel
De regelteller.
Deze wordt bij elke aanroep van PXOUT opgehoogd met 1 of het aantal kopregels inclusief linefeeds +1 of met PQNLF +1.
Indien PQTEL bij aanroep al groter is dan pqmrg, wordt begonnen met een nieuw blad met kopregels.
pqnlf
Aantal linefeeds vóórdat pqreg geschreven moet worden.
pqblk
Aantal regels dat geprint mag worden voordat er automatisch een lege regel volgt. Geldt niet voor eventuele kopregels.
pqdmj
De datum die in de kop afgedrukt kan worden volgens pqpda.
pqpbl
Positie in pqkop(1) van het bladnummer pqbnr.
Indien niet gevuld, wordt er geen automatisch bladnummer afgedrukt.
pqpda
Positie in pqkop(1) van de datum pqdmj.
Indien niet gevuld, wordt er geen datum afgedrukt.
pqrnk()
Array van drie elementen voor regelnummers waar de kopregels afgedrukt moeten worden. Het eerste element is voor de eerste kopregel: pqrnk(1) -> pqkop(1), enz.
De routine zorgt voor het tussenliggende aantal linefeeds en de correcte ophoging van pqtel.
pqkop()
Array van drie elementen voor kopregels.
De kopregels worden alleen dán afgedrukt indien het corresponderende element in pqrnk() is gevuld met een geldig regelnummer.
Gebruik ook e$p_head[4/5] op de achtergrond. Dan heb je de beschikking over 2 extra kopregels.
Denk ook eens aan e$p_foot. Met deze variabele kan je twee voetregels definiëren die onderaan elke pagina worden afgedrukt.
pqreg
De af te drukken tekstbuffer.
pqpva
Positie in pqkop(1) van variabele tekst pqtex.
pqlva
Lengte van de in pqkop(1) te plaatsen variabele tekst pqtex.
pqtex
Variabele tekst die in pqkop(1) geplaatst kan worden.
De variabele tekst wordt alleen geplaatst indien pqpva is gevuld.
pqtus
Signaal aan de routine voor het plaatsen van een extra kopregel na pqkop(1) en voor pqkop(2). De extra kopregel wordt voorafgegaan door een lege regel.
De tekst voor de extra kopregel moet zich in pqreg bevinden. Bij gebruik van pqtus is het dus zaak dat je zelf bijhoudt wanneer er op een nieuw blad begonnen moet worden met de tussenkopregel.
Gebruik in plaats van pqtus e$p_head[4/5] op de achtergrond. Dan heb je de beschikking over 2 extra kopregels.
Parameters te vullen bij aanroep
*N/A
Parameters gevuld bij terugkeer
*N/A
Common velden gevuld bij terugkeer
mherc
NUL of 99
Indien de gebruiker tijdens het afdrukken de tijd krijgt om de letters STOP in te toetsen en een <RETURN> te geven of F03 of F12 in te drukken, dan wordt mherc gevuld met 99.
Indien er naar het beeldscherm wordt afgedrukt, wordt er, vóórdat er een nieuwe pagina wordt begonnen, gevraagd of er verder gegaan moet worden. Indien de vraag met 'N' wordt beantwoord, krijgt mherc ook 99.
pqbtl
Indien pqblk is gevuld, wordt deze blokregelteller gevuld met het regelnummer binnen het blok van de laatst afgedrukte regel.
Indien pqblk <> 0 en pqbtl > pqblk, wordt er een lege regel geprint en begint er een nieuw blok. Dus als je opeens geen blok meer wilt, kan je ofwel pqblk op nul stellen of pqbtl bij terugkeer steeds weer op 1 zetten of zo.
pqnlf
Weer op nul.
pqbnr
Actuele bladnummer.
pqtus
Weer op nul.
Voorbeelden
 

pqreg = 'Te facturenen : '
xcall pxout
if mherc goto EindeLijst


Bij afdrukken naar het beeldscherm, device 'TT:', wordt op de achtergrond de marge op (schermhoogte in regels - 1) gezet.

© 1997- Marc Vos (and others)   -   Privacy Statement   -    Contact Me

On this website, Google Analytics is used to track visitor statistics. These are anonymised data about the number of visitors, which pages they visit on this site, from which regions they visit, which web browsers they use, etc.. You will also see non-personalised ads via Google AdSense. Cookies from Paddle or Paypal are placed when you click on a 'Buy now!' or 'Donate!' button, and possible cookies from Disqus when you use that system to comment on one or more blogposts.
Privacy Statement