Marc's Place

AXCHR - Inname van een toetsaanslag
Aanroep
 
xcall axchr (rrkkk, toets)
 
Common velden vóór aanroep
mhupc
1 = Letters converteren naar hoofdletters tijdens het typen.
Parameters te vullen bij aanroep
*N/A
Parameters gevuld bij terugkeer
toets (d4)
Het nummer van de aangeslagen toets(combinatie).
 
Indien toets d4 is, en niet d3, dan is de toetscombinatie PF1-<toets> mogelijk. De code van toets wordt dan verhoogt met 1000 om aan te geven dat het een PF1-<toets> combinatie is geweest. Wordt echter PF1-M aangeslagen, dan wordt de opdracht die gedefinieerd staat in de logical E$PF1M, bijvoorbeeld het starten van een help-programma of een menu-programma, door middel van de SPAWN subroutine uitgevoerd.
 
Is toets slechts d3, dan wordt het toetsnummer van PF1 gelijk teruggegeven.
 
Zie ook: functietoetsen
Common velden gevuld bij terugkeer
mhupc
Weer op NUL gezet.
Voorbeelden
 

xcall axchr (toets)


Elke toetsaanslag heeft een waarde. Voor deze waarden zijn in de include E$XIB:KEYDEFS.H constanten opgenomen. Deze dien je in je programma te gebruiken, dan raak je niet in de knoop als er een keer iets veranderd.


De inname vindt altijd plaats op de huidige cursorpositie.


De routine herkent automatisch MS-/PC-DOS, MS-Windows, VT100-7bit en VT100-8bit toetsaanslagen en geeft onder alle omstandigheden dezelfde code terug voor een toets.

© 1997- Marc Vos (and others)   -   Privacy Statement   -    Contact Me

On this website, Google Analytics is used to track visitor statistics. These are anonymised data about the number of visitors, which pages they visit on this site, from which regions they visit, which web browsers they use, etc.. You will also see non-personalised ads via Google AdSense. Cookies from Paddle or Paypal are placed when you click on a 'Buy now!' or 'Donate!' button, and possible cookies from Disqus when you use that system to comment on one or more blogposts.
Privacy Statement