Marc's Place

AXDEM / AXDMD - Innemen numerieke waarde via masker
Aanroep
 
xcall axdem (rrkkk, nummer, masker[, maskerlengte])
xcall axdmd (rrkkk, nummer, masker[, maskerlengte])

 
Common velden vóór aanroep
*N/A
Parameters te vullen bij aanroep
rrkkk (d5)
Regel/kolomnummer waar de inname plaats moet vinden.
pos 1 - 2 = Beeldschermregelnummer
pos 3 - 5 = Beeldschermkolomnummer
Indien nul, dan vindt de inname plaats vanaf de huidige cursorpositie (rr kan nul zijn en/of kkk kan nul zijn).
nummer (d18)
In te nemen nummer. Deze parameter van te voren vullen heeft alleen effect bij axdmd. Deze routine kent een standaardwaarde.
masker (a80)
Een masker volgens welk de inname plaatsvindt. Van rechts naar links.
De tekens voor het masker die een in te nemen positie aanduiden, zijn:
Z = Numerieke waarde. Nul wordt een spatie op het scherm als het een voorloopnul is.
X = Numerieke waarde.
maskerlengte (d3)
De lengte van het masker. Indien deze niet wordt meegegeven wordt de lengte van masker gebruikt.
Parameters gevuld bij terugkeer
nummer (d18)
Het ingegeven nummer, aaneengesloten en zónder de maskertekens.
Common velden gevuld bij terugkeer
mhlen
Bevat het aantal ingegeven tekens. Indien er alleen nullen ingegeven zijn wordt het veld als niet gevuld beschouwd en bevat mhlen de waarde NUL.
Voorbeelden
 

xcall dxstr (13001, 'Serienummer : ')
xcall axdem (13015, artikel.serienummer, '-ZZ/ZZ-XXXX')


Op het scherm, op regel 13, vanaf positie 1:


Serienummer : -__/__-0000

© 1997- Marc Vos (and others)   -   Privacy Statement   -    Contact Me

On this website, Google Analytics is used to track visitor statistics. These are anonymised data about the number of visitors, which pages they visit on this site, from which regions they visit, which web browsers they use, etc.. You will also see non-personalised ads via Google AdSense. Cookies from Paddle or Paypal are placed when you click on a 'Buy now!' or 'Donate!' button, and possible cookies from Disqus when you use that system to comment on one or more blogposts.
Privacy Statement