Marc's Place

AXXJN / AXJND - Innemen van een bevestiging
Aanroep
 
xcall axxjn (rrkkk, bevestiging)
xcall axjnd (rrkkk, bevestiging)

 
Common velden vóór aanroep
e$usr_ywrd
Bevat het woord Ja in de taal die hoort bij taalcode e$usr_lang.
e$usr_nwrd
Bevat het woord Nee in de taal die hoort bij taalcode e$usr_lang.
Parameters te vullen bij aanroep
rrkkk (d5)
Regel/kolomnummer waar de inname plaats moet vinden.
pos 1 - 2 = Beeldschermregelnummer
pos 3 - 5 = Beeldschermkolomnummer
Indien nul, dan vindt de inname plaats vanaf de huidige cursorpositie (rr kan nul zijn en/of kkk kan nul zijn).
bevestiging (a1)
In te nemen JN-veld. Kan gevuld zijn met een standaardwaarde bij axjnd.
Parameters gevuld bij terugkeer
bevestiging (a1)
De naar J of N geconverteerde bevestiging.
Bevestigende antwoorden zijn:
J -> Ja
O -> Oui
S -> Si
Y -> Yes
1 -> TRUE
Ontkennende antwoorden zijn:
N -> Nee, Nein, No, Non
0 -> FALSE
De ingave wordt voor het scherm geconverteerd naar e$usr_ywrd(1:1) of e$usr_nwrd(1:1) en voor het programma naar een J of een N.
Common velden gevuld bij terugkeer
mhlen
Bevat altijd 1.
Voorbeelden
 

xcall dxstr (03001, 'BTW berekenen (J/N) : ')
xcall axxjn (03023, klant.btw)

© 1997- Marc Vos (and others)   -   Privacy Statement   -    Contact Me

On this website, Google Analytics is used to track visitor statistics. These are anonymised data about the number of visitors, which pages they visit on this site, from which regions they visit, which web browsers they use, etc.. You will also see non-personalised ads via Google AdSense. Cookies from Paddle or Paypal are placed when you click on a 'Buy now!' or 'Donate!' button, and possible cookies from Disqus when you use that system to comment on one or more blogposts.
Privacy Statement