Marc's Place

DXALM - Weergeven van tekst via een masker
Aanroep
 
xcall dxalm (rrkkk, tekst, masker[, maskerlengte])
 
Common velden vóór aanroep
mhatr
Weergave attribuut (bold, underline, etc)
Parameters te vullen bij aanroep
rrkkk (d5)
Regel/kolomnummer waar de weergave plaats moet vinden.
pos 1 - 2 = Beeldschermregelnummer
pos 3 - 5 = Beeldschermkolomnummer
Indien nul, dan vindt de weergave plaats vanaf de huidige cursorpositie.
tekst (a132)
Weer te geven tekst.
masker (a80)
Een masker volgens welk de weergave plaatsvindt, van links naar rechts.
De maskertekens die een plek aanduiden waar een karakter weergegeven moet worden, zijn:
@ = Alfanumeriek teken
# = Numeriek teken, nul wordt een spatie op het scherm.
~ = Zelfde als #.
^ = Numeriek teken.
maskerlengte (d3)
Lengte van het masker. Deze parameter is er alleen vanwege compatibiliteit met de Multhouse XIBOL's.
Parameters gevuld bij terugkeer
*N/A
Common velden gevuld bij terugkeer
mhatr
Weer op NUL gezet.
Voorbeelden
 

xcall dxstr (13001, 'Serienummer : ')
xcall dxalm (13015, artikel.serienummer, '-@@/~~-^^@@-')


Op het scherm, op regel 13, vanaf positie 1:


Serienummer : -AN/34-56ZJ-

© 1997- Marc Vos (and others)   -   Privacy Statement   -    Contact Me

On this website, Google Analytics is used to track visitor statistics. These are anonymised data about the number of visitors, which pages they visit on this site, from which regions they visit, which web browsers they use, etc.. You will also see non-personalised ads via Google AdSense. Cookies from Paddle or Paypal are placed when you click on a 'Buy now!' or 'Donate!' button, and possible cookies from Disqus when you use that system to comment on one or more blogposts.
Privacy Statement