Marc's Place

DXXJN - Weergeven van een bevestiging
Aanroep
 
xcall dxxjn (rrkkk, bevestiging[, vlag])
 
Common velden vóór aanroep
mhatr
Weergave attribuut (bold, underline, etc)
e$usr_ywrd
Bevat het woord Ja in de taal die hoort bij taalcode e$usr_lang.
e$usr_nwrd
Bevat het woord Nee in de taal die hoort bij taalcode e$usr_lang.
Parameters te vullen bij aanroep
rrkkk (d5)
Regel/kolomnummer waar de weergave plaats moet vinden.
pos 1 - 2 = Beeldschermregelnummer
pos 3 - 5 = Beeldschermkolomnummer
Indien nul, dan vindt de weergave plaats vanaf de huidige cursorpositie.
bevestiging (a1)
Weer te geven antwoord. Deze eerst geconverteerd naar de landenspecifieke letter en die letter wordt getoond:
  • Een J, O, S, Y of een 1
   Conversie naar e$usr_ywrd(1:1)
  • Een N of een NUL
   Conversie naar een e$usr_nwrd(1:1)
vlag (d1)
Bepaalt wat er wordt weergegeven:
  0 = Alleen de eerste letter.
  1 = Het hele woord. Het hele woord is altijd e$usr_ywrd of e$usr_nwrd.
Parameters gevuld bij terugkeer
*N/A
Common velden gevuld bij terugkeer
mhatr
Weer op NUL gezet.
Voorbeelden
 

xcall dxstr (10001, 'Orderbevestiging :')
xcall dxxjn (10020, print.orderbv, 1)


Op het scherm, op regel 10 vanaf de 1e positie:


Orderbevestiging : Ja

© 1997- Marc Vos (and others)   -   Privacy Statement   -    Contact Me