Marc's Place

DXDFX - Weergeven van een geheel getal


Met interpunctie
Aanroep
 
xcall dxdfx (rrkkk, getal, voor_komma[, na_komma])
 
Common velden vóór aanroep
mhatr
Weergave attribuut (bold, underline, etc)
Parameters te vullen bij aanroep
rrkkk (d5)
Regel/kolomnummer waar de weergave plaats moet vinden.
pos 1 - 2 = Beeldschermregelnummer
pos 3 - 5 = Beeldschermkolomnummer
Indien nul, dan vindt de weergave plaats vanaf de huidige cursorpositie.
getal (d18)
Weer te geven gehele getal.
Aan de rechterzijde van het getal wordt altijd 1 positie vrijgehouden voor het min-teken van een negatief getal. Bij een positief getal zal er een spatie staan.
voor_komma (d2)
Het aantal posities vóór de komma.
na_komma (d2)
Het aantal posities na de komma.
Indien niet meegegeven of nul, dan wordt NUL aangenomen en fungeert de routine als een dxdec met interpunctie.
Voorloopnullen kent deze routine niet.
Parameters gevuld bij terugkeer
*N/A
Common velden gevuld bij terugkeer
mhatr
Weer op NUL gezet.
Voorbeelden
 

xcall dxstr (04001, 'BTW bedrag : ')
xcall dxdfx (04014, inkfact.btw, 8, 2)


Op het scherm, op regel 04, vanaf positie 1:


BTW bedrag : 1.034.601,35

© 1997- Marc Vos (and others)   -   Privacy Statement   -    Contact Me