Marc's Place

DXPCD - Weergeven van een postcode
Aanroep
 
xcall dxpcd (rrkkk, postcode)
 
Common velden vóór aanroep
mhatr
Weergave attribuut (bold, underline, etc)
Parameters te vullen bij aanroep
rrkkk (d5)
Regel/kolomnummer waar de weergave plaats moet vinden.
pos 1 - 2 = Beeldschermregelnummer
pos 3 - 5 = Beeldschermkolomnummer
Indien nul, dan vindt de weergave plaats vanaf de huidige cursorpositie.
postcode (a*)
Weer te geven postcode.
Indien de lengte van de inhoud van het veld 6 tekens is, wordt aangenomen dat het om een nederlandse postcode gaat en wordt deze ook zo getoond. Anders wordt er gewoon een dxstr gedaan.
Parameters gevuld bij terugkeer
*N/A
Common velden gevuld bij terugkeer
mhatr
Weer op NUL gezet.
Voorbeelden
 

xcall dxstr (04001, 'Postcode :')
xcall dxpcd (04012, klant.postcode)


Op het scherm, op regel 04, vanaf positie 1:


Postcode : 1234 GG

© 1997- Marc Vos (and others)   -   Privacy Statement   -    Contact Me