Marc's Place

DXBGN - Weergeven van een bank-/girorekening
Aanroep
 
xcall dxbgn (rrkkk, nummer)
 
Common velden vóór aanroep
mhatr
Weergave attribuut (bold, underline, etc)
Parameters te vullen bij aanroep
rrkkk (d5)
Regel/kolomnummer waar de weergave plaats moet vinden.
pos 1 - 2 = Beeldschermregelnummer
pos 3 - 5 = Beeldschermkolomnummer
Indien nul, dan vindt de weergave plaats vanaf de huidige cursorpositie.
nummer (a*)
Weer te geven bankrekening of gironummer.
Parameters gevuld bij terugkeer
*N/A
Common velden gevuld bij terugkeer
mhatr
Weer op NUL gezet.
Voorbeelden
 

xcall dxbgn (03024, rekening)


Een postgironummer dient begonnen te worden met de letter P.


Een gemeentegironummer dient begonnen te worden met de letter G.


Een bankrekeningnummer begint niet met een letter en moet zonder punctuatie worden meegegeven. Dus 12.32.34.567 is niet goed, het moet 123234567 zijn. Het wordt op het scherm mèt punctuatie getoond.

© 1997- Marc Vos (and others)   -   Privacy Statement   -    Contact Me