Marc's Place

DXSCR - Weergeven van een regel met scrolling
Aanroep
 
xcall dxscr (tekst[, richting])
 
Common velden vóór aanroep
mhwin
Bevat de ID van het venster dat gescrolled moet worden
Parameters te vullen bij aanroep
tekst (a*)
De weer te geven tekst op de vrijgekomen regel, dus ná het scrollen.
richting (d1)
De richting waarin gescrolled moet worden:
  • 2 = Omlaag
    Tekst wordt bovenaan toegevoegd.
  • <>2 = Omhoog
    Tekst wordt onderaan toegevoegd.
Parameters gevuld bij terugkeer
*N/A
Common velden gevuld bij terugkeer
*N/A
Voorbeelden
 

xcall wxsel (hlpwin)
xcall dxscr (regel)


Er wordt pas gescrolled wanneer de onder- of bovenkant van het venster is bereikt. Voor die tijd wordt de tekst gewoon op de volgende of vorige regel geplaatst.


Na de aanroep kan gewoon verder gegaan worden met inname-routines in het geselecteerde venster, ook in het scroll-gebied (zie xsreg)

© 1997- Marc Vos (and others)   -   Privacy Statement   -    Contact Me