Marc's Place

DXDEM - Weergeven van een numerieke waarde


Via een masker
Aanroep
 
xcall dxdem (rrkkk, nummer, masker[, maskerlengte])
 
Common velden vóór aanroep
mhatr
Weergave attribuut (bold, underline, etc)
Parameters te vullen bij aanroep
rrkkk (d5)
Regel/kolomnummer waar de weergave plaats moet vinden.
pos 1 - 2 = Beeldschermregelnummer
pos 3 - 5 = Beeldschermkolomnummer
Indien nul, dan vindt de weergave plaats vanaf de huidige cursorpositie.
nummer (d18)
Weer te geven nummer.
masker (a80)
Een masker volgens welk de weergave plaatsvindt. Van rechts naar links.
De tekens voor het masker die een weer te geven positie aanduiden, zijn:
Z = Numerieke waarde. Nul wordt een spatie op het scherm als het een voorloopnul is.
X = Numerieke waarde.
maskerlengte (d3)
De lengte van het masker. Indien deze niet wordt meegegeven wordt de lengte van masker gebruikt.
Parameters gevuld bij terugkeer
*N/A
Common velden gevuld bij terugkeer
mhatr
Weer op NUL gezet.
Voorbeelden
 

xcall dxstr (13001, 'Serienummer : ')
xcall dxdem (13015, artikel.serienummer, '-ZZ/ZZ-XXXX')


Op het scherm, op regel 13, vanaf positie 1:


Serienummer : -12/34-0005

© 1997- Marc Vos (and others)   -   Privacy Statement   -    Contact Me