Marc's Place

DXERR - Weergeven van een melding


Onderaan het scherm
Aanroep
 
xcall dxerr (tekst)
 
Common velden vóór aanroep
e$usr_fatt
Weergave attribuut (bold, underline, etc)
Parameters te vullen bij aanroep
tekst (a132)
Weer te geven tekst.
Door de routine wordt intern de tekst " <DELETE>" aan tekst toegevoegd. Vervolgens wordt de melding in een apart venster op het scherm getoond, vergezeld van een bel-signaal, en wacht de routine op ingave van <DEL>, F3 (context: einde) of F12 (context: annuleer).
Parameters gevuld bij terugkeer
*N/A
Common velden gevuld bij terugkeer
*N/A
Voorbeelden
 

xcall dxerr ('Noteer dit nummer: 245537 en geef ')


Onderaan het scherm, in een apart window zonder kader, verschijnt:Na het indrukken van <DEL>, F3 of F12 verdwijnt de melding van het scherm en gaat het programma weer verder.

© 1997- Marc Vos (and others)   -   Privacy Statement   -    Contact Me

On this website, Google Analytics is used to track visitor statistics. These are anonymised data about the number of visitors, which pages they visit on this site, from which regions they visit, which web browsers they use, etc.. You will also see non-personalised ads via Google AdSense. Cookies from Paddle or Paypal are placed when you click on a 'Buy now!' or 'Donate!' button, and possible cookies from Disqus when you use that system to comment on one or more blogposts.
Privacy Statement