Marc's Place

DXTXT - Weergeven van een tekst-array
Aanroep
 
xcall dxtxt (array, elementen[, [breedte][, [hoogte][, [titel][, menu]]]])
 
Common velden vóór aanroep
*N/A
Parameters te vullen bij aanroep
array ([*]a*)
De naam van de variabele, zónder elementnummer. Dus bij een array definitie van TEKST, 99A80 of TEKST, [99]A80 geef je als parameter alleen TEKST door.
elementen (d*)
Aantal te tonen array-elementen.
breedte (d*)
Forceer de vensterbreedte.
Indien niet meegegeven, wordt de breedte bepaald aan de hand van de langste tekst die in de array te vinden is.
hoogte (d*)
Forceer de hoogte van het venster waarin de tekst wordt getoond.
Houdt er rekening mee dat de onderste regel van het venster bezet is door een informatieregel, behalve in menu modus.
Als er een titel wordt meegegeven, valt ook deze binnen de opgegeven hoogte.
Indien deze parameter niet wordt meegegeven, wordt elementen gebruikt, of de schermhoogte als elementen te groot is.
titel (a*)
Een venster-titel die op de eerste regel wordt getoond en niet in het vensterkader.
menu (d*)
Menu-modus.
De menu-modus wordt geactiveerd door deze parameter mee te geven aan de routine. In deze modus wordt de array als een menu gehanteerd. De geselecteerde tekstregel wordt geïnverteerd weergegeven. Met de <RET> toets wordt de geselecteerde tekstregel als menukeuze geselecteerd. Het array-elemenet dat gekozen is wordt in deze parameter aan het aanroepende programma teruggegeven.
Parameters gevuld bij terugkeer
*N/A
Common velden gevuld bij terugkeer
*N/A
Voorbeelden
 

tekst, 999a80

xcall dxtxt (tekst, 100, 60, 15, ' Test DXTXT ')Voor meer informatie, druk op F2 (Help) als de routine geactiveerd is.

© 1997- Marc Vos (and others)   -   Privacy Statement   -    Contact Me