Marc's Place

DXDEC - Weergeven van een geheel getal


Zonder interpunctie
Aanroep
 
xcall dxdec (rrkkk, getal[, [-]lengte])
 
Common velden vóór aanroep
mhatr
Weergave attribuut (bold, underline, etc)
Parameters te vullen bij aanroep
rrkkk (d5)
Regel/kolomnummer waar de weergave plaats moet vinden.
pos 1 - 2 = Beeldschermregelnummer
pos 3 - 5 = Beeldschermkolomnummer
Indien nul, dan vindt de weergave plaats vanaf de huidige cursorpositie.
getal (d18)
Weer te geven gehele getal.
Aan de rechterzijde van het getal wordt altijd 1 positie vrijgehouden voor het min-teken van een negatief getal. Bij een positief getal zal er een spatie staan.
lengte (d3)
Maximale weer te geven lengte van getal. Indien niet meegegeven, wordt de lengte van de parameter getal gebruikt.
Als lengte negatief is, vindt de weergave met voorloopnullen plaats.
Parameters gevuld bij terugkeer
*N/A
Common velden gevuld bij terugkeer
mhatr
Weer op NUL gezet.
Voorbeelden
 

xcall dxstr (04001, 'Kredietlimiet : ____ (x 1000 EUR)')
xcall dxdec (04017, klant.krediet, -4)


Op het scherm, op regel 04, vanaf positie 1:


Kredietlimiet : 0010 (x 1000 EUR)

© 1997- Marc Vos (and others)   -   Privacy Statement   -    Contact Me