Marc's Place

DXTYD - Weergeven van tijd
Aanroep
 
xcall dxtyd (rrkkk, tijd)
 
Common velden vóór aanroep
mhatr
Weergave attribuut (bold, underline, etc)
e$usr_intl
Positie 4: tijd-scheidingsteken.
Parameters te vullen bij aanroep
rrkkk (d5)
Regel/kolomnummer waar de weergave plaats moet vinden.
pos 1 - 2 = Beeldschermregelnummer
pos 3 - 5 = Beeldschermkolomnummer
Indien nul, dan vindt de weergave plaats vanaf de huidige cursorpositie.
tijd (d4)
Weer te geven tijd.
De tijd wordt als UUMM verwacht.
Parameters gevuld bij terugkeer
*N/A
Common velden gevuld bij terugkeer
mhatr
Weer op NUL gezet.
Voorbeelden
 

xcall dxstr (04001, 'Besteltijd :')
xcall dxtyd (04014, order.besteltijd)


Op het scherm, op regel 04, vanaf positie 1:


Besteltijd : 12:34

© 1997- Marc Vos (and others)   -   Privacy Statement   -    Contact Me